“Tjisadane”, Mahakarya Ganes Th Hadir Kembali

“Kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, dan peperangan yang tak kunjung surut dari perikehidupan umat manusia! Ah…, bilakah masa damai itu datang di atas bumi tua terkutuk penuh dosa ini? Kapan…?! Belum cukupkah kiranya penderitaan kita ini?” (Paragraf terakhir Nilam dan Kesumah, Ganes Th, 1970)>>kliping

Gus Muh

Gus Muh

Pencatat dan Pencatut Dunia Koran